Domov Audit Dane Transparentnosť Referencie Kontakt Slovensky English Deutsch


Účtovné poradenstvo

Zmeny účtovných predpisov kladú na všetky podniky nové nároky. Náš odborný tím je dobre pripravený poskytnúť podnikom poradenské služby vo všetkých otázkach vyplývajúcich z uvedených zmien, ale i v oblasti všeobecného rozvoja účtovných systémov.

Vedenie účtovných kníh a mzdové účtovníctvo

Jedným z najväčších problémov, ktorým musia spoločnosti čeliť, je nedostatok účtovníkov s dostatočnými skúsenosťami v oblasti vedenia účtovných kníh a mzdového účtovníctva. Preto svojim klientom ponúkame účtovnícke služby trvalého charakteru alebo kým ich nebudú schopní vykonávať sami. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ceny za tieto služby sú na úrovni cien našich slovenských konkurentov.

Finančné správy

Finančné správy sa stali veľmi dôležitými nástrojmi pri prezentovaní a hodnotení spoločností. Vzhľadom na to, že poznáme požiadavky slovenskej legislatívy a zároveň disponujeme odbornosťou preverenou v zahraničných podmienkach, môžeme Vám byť nápomocní pri zostavovaní rôznych finančných správ, zahrňujúc audit so štátnou aj medzinárodnou platnosťou, audit vybraného rozsahu, výročné správy, atď.RIVA PLUS, a.s. Ivanka pri Dunaji,
Slovakia Interiér, s.r.o. Bratislava,
SATURN ENTERTAINMENT, s.r.o.,
HOTEL DEVÍN, a.s. Bratislava,
IGA, spol. s r.o. Bratislva,
AURUS, spol. s r.o. Bratislava,
TOPOS, s.r.o. Bratislava.

Copyright © 2002 Polar Design