Domov Účtovníctvo Dane Transparentnosť Referencie Kontakt Slovensky English Deutsch


Štatutárny a medzinárodný audit

Náš tím vykonáva všetky audity v súlade so štandardným audítorským postupom. Tieto postupy sa aplikujú na účtovné výkazy vypracované podľa slovenského zákona o účtovníctve, podľa medzinárodných účtovných predpisov (IAS), či predpisov pre účtovníctvo platných v USA (US GAAP), atď.

Transformácia účtovných výkazov

Je to proces, ktorým sa slovenské štatutárne účtovné výkazy transformujú do formátu, ktorý je v súlade s medzinárodnými normami účtovníctva. Tento proces umožňuje tým užívateľom účtovných výkazov, ktorí nie sú oboznámení s formou slovenských účtovných výkazov, lepšie pochopiť prezentované finančné informácie.

Špeciálne zamerané previerky a vnútorný audit

Naši odborníci sú pripravení na to, aby prostredníctvom vykonania hĺbkovej previerky a iných typov previerok znížili investičné riziko potenciálnych investorov. Náš inovatívny prístup zároveň pomáha podniku pri príprave vnútorného auditu.ZIPP BRATISLAVA, s.r.o. Bratislava,
T.O.P. Auto, a.s. Bratislava,
DANUBIASERVICE, a.s. Bratislava,
Sano, s.r.o. Bratislava,
Študentský pôžičkový fond, Bratislava,
CK DANUBIUS, s.r.o., Bratislava,
SC Global, a.s. Bratislava,
SC Management, a.s. Bratislava,
SATUR TRAVEL, a.s. Bratislava,
IKORES SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava,
HORNONITR. BANE PRIEVIDZA, a.s.,
K.Z.T., a.s. Bratislava,
Direct 21, a.s. Bratislava
PRO HOKEJ, a.s. Bratislava,
SLOVENERGO, s.r.o. Bratislava,
INKFLOW, a.s. Bratislava,
Ekotrading - Inkflow, a.s. Bratislava
JUNGHEINRICH, s.r.o. Bratislava,
Tech. skúš. ústav Piešťany, š.p.,
MOTO PARTNER, s.r.o. Bratislava,
RADIO, a.s. Bratislava,
FUN MEDIA, s.r.o. Bratislava
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR, s.r.o.,
Zväz hut., ťažob. priemyslu a geológie,
Zväz strojárskeho priemyslu SR,
ALEXIA, a.s. Bratislava,
MAG MEDIA, a.s. Bratislava,
ROAD, nezisková organizácia,
NADÁCIA Pomoc deťom v ohrození,
NADÁCIA Vrátené zdravie,
NADÁCIA Centrum súčasného umenia.

Copyright © 2002 Polar Design